Voorwaarden

Condities en leveringsvoorwaarden.  

 Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Beautysjewelry.nl. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Beautysjewelry.nl. Zowel Beads4you als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Prijzen & Verzendkosten.

Alle prijzen op de site zijn consumentenprijzen in euro's en zijn inclusief BTW. Voor de  verzending van de goederen brengen wij u een bedrag in rekening, aangegeven onder de pagina "Betalen".

Betaalwijze.

Beautysjewelry.nl hanteert de volgende betaalmogelijkheden.

Vooruitbetaling op bankrekening 54.46.60.633 t.n.v. Beautysjewelry te Leeuwarden, betaling via uw creditcard via Paypal, via IDEAL betalen, via Mister Cash, via giro- of bank overschrijving of onder rembours. U ontvangt na uw bestelling een automatisch aangemaakte bevestiging. Na ontvangst van uw betaling worden de artikelen naar u verstuurd. Wij versturen dagelijks de bestellingen. Tevens verstuur ik een bevestiging met informatie wanneer het pakket wordt verzonden.

Betaling.

 Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via electronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 10 dagen na de electronische opdracht schrifteliijk of via email aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden. Bij uitblijven van betaling na een termijn van 10 dagen, wordt de koper schriftelijk gemaand, waarbij 10 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Tevens is de verkoper gehouden de koopsom vermeerderd met deze administratiekosten via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij tevens de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.

Eigendom.

Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van Beads4you totdat alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

Reclames.

De klant dient reclames binnen 24 uur na ontvangst van de goederen per email of per post aan Beautysjewelry.nl te melden. Na deze termijn worden geen reclames meer aanvaard.

Teruggave-garantie.

De klant heeft het recht om de ontvangen goederen binnen 14 dagen aanBeautysjewelry.nl te retourneren, onder de navolgende voorwaarden. De retourzending dient altijd van tevoren per email te worden aangemeld. De retour gezonden artikelen dienen onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de faktuur. De aankoopkosten van het artikel worden door binnen 10 dagen nadat de retourzending is ontvangen geretourneerd. Boven de 150 euro aankoopkosten wordt door mij eveneens de originele verzendkosten retour gestort. Hieronder niet. De klant betaalt dan de verzendkosten van het retour gezonden pakket.

Rechtspositie.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beautysjewelry.nl is het Nederlandse recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlands Rechter.


*************